Jednolity tekst Prawa ochrony środowiska
W dniu 23 października 2013 r. ukazał się długo oczekiwany jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001232


Odpady komunalne
Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce ruszył nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Od tej pory to gminy są odpowiedzialne za odbiór naszych śmieci, a my wszyscy musimy płacić gminie obowiązkowe opłaty tzw. podatek śmieciowy.

Zgodnie z nową ustawą gmina stała się właścicielem odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie i musi zapewnić ich odbiór. Od 1 lipca wywozem śmieci zajmuje się firma, która została/zostanie wybrana w drodze przetargu. Jeżeli mamy zawartą umowę z firmą odbierającą odpady komunalne to należy taka umowę wypowiedzieć gdyż od 01 lipca 2013 r. będziemy płacić za wywóz odpadów gminie.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym
W Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2013 r. uchwalono nową ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Powyższa ustawa znacznie zmieni zasady dot. obowiązków przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Wprowadza np. nowe obowiązki dla Organizacji Odzysku, a także audyt zewnętrzny dla podmiotów przetwarzających opakowania. Link do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888


Raport do KOBIZE
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej Bazy już po dniu zakończeniu okresu raportowania, czyli po 28 lutego 2013 r. informujemy, że Krajowa Baza ogłosiła, że istnieje możliwości
wprowadzania raportu na dotychczasowych zasadach. Jeżeli dotąd nie zarejestrowałeś się w Bazie KOBIZE i nie wprowadziłeś raportu zrób to zanim będzie za późno. Kogo dotyczy KOBIZE: emisji ze źródeł technologicznych, emisji z kotłowni, pojazdów oraz wszystkich innych emisji do powietrza.

https://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2013/index