Temat: Nowe obowiązki przedsiębiorców użytkujących oraz serwisujących urządzenia klimatyzacyjne, chłodnicze, p.poż.


  Kogo dotyczy szkolenie:


  Jeżeli na terenie Państwa firmy:

  -     zainstalowany jest jakiś klimatyzator lub inne urządzenie chłodnicze

  -     posiadacie serwerownię ze stałym urządzeniem gaśniczym np. FM200

  -     posiadacie jakieś pomieszczenia lub komory chłodnicze

   i w urządzeniach tych znajdują się fluorowane gazy cieplarniane bądź substancje zubażające warstwę ozonową i odpowiedź na któreś z tych pytań jest     „TAK” to powoduje, że podlegacie pod nowe obowiązki nałożone ustawą o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych  fluorowanych  gazach cieplarnianych. 

  Jeżeli nie wiadomo co oznacza pojęcie f-gaz lub szwo a możliwe, że znajdują się one w Państwa urządzeniach to szkolenie wyjaśni Państwa wątpliwości  w powyższym zakresie.

 

  WAŻNE: Nie dostosowanie się do obowiązków nałożonych tymi przepisami skutkuje surowymi karami administracyjnymi
   wynoszącymi do 30 000 zł. za stwierdzone nieprawidłowości TYLKO w jednym urządzeniu.

 

   O czym będzie mowa na szkoleniu:

   1.   Podstawowe informacje nt. podstaw prawnych: tj. ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz Rozporządzeń tzw. Unijnych m.in. 517/2014
         czy też 1005/2009 oraz pozostałych Rozporządzeń Komisji Europejskiej

   2.   Jakie gazy/czynniki chłodnicze podlegają pod te obowiązki

   3.   Jak powinno wyglądać oznakowanie urządzeń

   4.   Ekwiwalent dwutlenku węgla (t CO2) – co to jest i jak się przelicza

   5.   Kto to jest Operator urządzenia i jakie są jego obowiązki    

   6.   Kto może wykonywać naprawy i konserwacje urządzeń

   7.   Certyfikaty dla personelu i dla przedsiębiorcy

   8.   Jak sprawdzić odpowiednią osobę czy firmę wykonującą np. montaż czy sprawdzenie szczelności

   9.   Prowadzenie ewidencji czynników – kto jest za nią odpowiedzialny

  10.   Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – kiedy zakładamy i kogo dotyczą 

  11.   CRO – Centralny Rejestr Operatorów – kto musi się w nim zarejestrować

  12.   Obowiązkowa elektroniczna ewidencja wykonywanych czynności serwisowych na urządzeniach

  13.   Kontrola szczelności w urządzeniach

  14.  Systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – zaświadczenia o szkoleniu

  15.  Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie – wyspecjalizowana jednostka i jej uprawnienia

  16.  Ogólnodostępny rejestr przedsiębiorców stosujących substancje kontrolowane – kto jest zobowiązany do dokonania wpisu do tego rejestru  i gdzie znajdziemy taki rejestr.

  17.  Baza Danych Sprawozdań – kto jest zobowiązany do zarejestrowania się w bazie i złożenia sprawozdania

  18.  Kto kontroluje powyższe obowiązki

  19.  Administracyjne kary pieniężne wynoszące do 30 000 zł

  20. Pytania i doradztwo


  Termin szkolenia 28.05.2018 r.

  Miejsce szkolenia: Łódź ul. Wróblewskiego 18

  Cena za szkolenie: 500 zł netto
  Czas trwania 7 h
  Cena obejmuje: Materiały szkoleniowe, dyskusję w gronie ekspertów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,  
  przerwy kawowe i lunch.