Przygotowywanie dokumentacji


Centralny Instytut oferuje usługę przygotowywania wniosków o wydanie następujących decyzji:
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • pozwolenia wodnoprawnego (np. na pobór wód ze studni, odprowadzanie ścieków)
  • pozwolenia emisyjnego - na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (ze źródeł technologicznych)
  • pozwolenia zintegrowane

Jeżeli chcecie Państwo prowadzić działalność zgodnie z wymogami prawa, a nie posiadacie niezbędnej wiedzy jakie pozwolenia są potrzebne w Państwa firmie prosimy o kontakt z nami. Wspólnie sprawdzimy i ustalimy listę wymaganych dokumentów i pozwoleń. Nasi eksperci wyjaśnią Państwu kiedy i jakie dokumenty należy złożyć lub dopełnią tych formalności w Państwa imieniu.